Jag ska flytta in/Ut

Välkommen Eller Ett Ledsamt Farväl​

Det är mycket att tänka på när man ska flytta in eller ut från sin bostad, alltifrån adressändring, hantering av nycklar och flyttstädning. Vare sig du flyttar in eller ut från Lönnen Studentbostäder är vi glada över att du valt att vara hyresgäst hos oss. Du är alltid välkommen att höra av dig om du har några frågor eller funderingar kring din flytt!

Nedan kan ni läsa vad som gäller när du flyttar in hos oss men också när du flyttar ut. Glöm inte att skapa fina minnen i din lägenhet och ta med dom på din resa genom livet.

Kom ihåg - inflytt

  • Betala in första hyran i god tid innan du hämtar ut nycklarna
  • Gör adressändring
  • Teckna hemförsäkring
  • Gå igenom besiktningsprotokollet

Kom ihåg - utflytt

  • Gå igenom checklistan för flyttstädning
  • Lämna tillbaka din nyckel
  • Flytta med din hemförsäkring

Vid inflyttning

Hämta Nycklar & Passerbrickor​

När du flyttar in får du hämta ut två lägenhetsnycklar och två passerbrickor. För att få hämta ut dessa skall en hyra har betalats in i förskott (se avsnitt om hyra nedan).

Nycklar och passerbrickor hämtas ut på A-Låssmeden AB på Lägatan 9 i Karlstad. Karlstadsbuss linje 11 har hållplats i närheten. Nycklarna går till din lägenhet och passerbrickorna till alla gemensamma utrymmen – husets tvättstuga, vindsförråd och husets ytterdörr. Du får dessutom nyckel till ditt postfack och en nyckel till tvättstugebokningen.

Glöm inte att betala in den första hyran i god tid innan du flyttar in. Hyran skall vara oss tillhanda för att du skall kunna hämta ut dina nycklar.

Flyttstädad Lägenhet​

När du flyttar in ska lägenheten vara flyttstädad av tidigare hyresgäst. Om detta inte är gjort, eller om städningen är dåligt utförd, ska du kontakta oss direkt (innan du själv flyttar in eller städar upp), så gör vi en särskild städbesiktning. Anser vi att lägenheten är ostädad anlitar vi en städfirma som den tidigare hyresgästen får betala. Om du väljer att flytta in tidigare än tillträdesdagen innebär det att du samtidigt accepterar lägenhetens skick.

Anmäl Adressändring​

Kom ihåg att göra en adressändring! Läs mer på adressandring.se.

Ditt namn
Lägenhetsnr (se ditt hyreskontrakt)
Sommargatan 116 (8-våningshuset) 
656 37 Karlstad

Ditt namn
Lägenhetsnr (se ditt hyreskontrakt)
Sommargatan 118 (3-våningshuset)
656 37 Karlstad

Kolla Besiktningsprotokollet​

När du flyttar in har vi just genomfört en besiktning för att säkerställa bostadens skick efter den förra hyresgästen. Gå igenom besiktningsprotokollet noga! Om du upptäcker fel eller brister på städningen eller andra anmärkningar som inte antecknats av oss på blanketten ”Åtgärder efter besiktning”, är det viktigt att du kontaktar oss direkt innan du själv vidtar någon åtgärd. Eftersom våra lägenheter är helt nybyggda och du kanske är den första hyresgästen som flyttar in, finns inget besiktningsprotokoll efter tidigare hyresgäst.

Teckna Alltid Hemförsäkring​

Lönnen Studentbostäders försäkring täcker inte skador på dina egna tillhörigheter. Därför ska du alltid teckna en egen hemförsäkring eller komma ihåg att flytta med din hemförsäkring från en tidigare adress. En hemförsäkring är inte bara ett skydd för dig och dina inventarier utan ger dig även ett bra grundskydd när du till exempel reser.

Som innehavare av hyreskontraktet är du ansvarig och ersättningsskyldig om det uppstår skada i bostaden som du vållar, eller genom vårdslöshet eller försummelse från någon som tillhör ditt hushåll eller besöker dig (gäller även när du har tillstånd att hyra ut i andra hand).

När får jag flytta in?

Enligt huvudregeln har du rätt att flytta in klockan 12 hyresavtalets första dag – vanligtvis den första dagen i månaden. Men om den dagen är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du inte flytta in förrän nästa vardag.

Vid Utflyttning

Uppsägning

Se till att du säga upp ditt hyreskontrakt i god tid innan du planerar att flytta ut. Uppsägningstiden är tre månader vilket innebär att du måste säga upp ditt hyreskontrakt senast månadsskiftet tre månader i förväg. Vill du till exempel flytta ut från din lägenhet 1 maj måste du säga upp avtalet senast 31 januari.Vill du säga upp ditt kontrakt gör du det enklast genom att mejla oss på lonnen@riksbyggen.se. Om du vill säga upp ditt kontrakt skriftligen finns det en blankett du kan fylla i och skicka in.

Hemförsäkring

Tänk på att flytta med din hemförsäkring till din nya adress. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få information om premieförändring och hur flytten går till.

Nycklar

Du kommer att få instruktioner på mail med vad du gör med din nyckel.​

Besiktning & Städning​

När du har sagt upp bostaden planerar vi in en besiktning hos dig, någon gång under de två sista veckorna som du bor kvar, för att du ska få möjlighet att åtgärda eventuella brister. Vid besiktningen ser vi över lägenhetens skick och eventuella skador som uppkommit.

Lägenheten skall flyttstädas innan du flyttar ut. Titta igenom checklistan för Flyttstädning så att du inte missar något. Den som flyttar in har rätt till en välstädad lägenhet och det är ditt ansvar att det blir så. Är lägenheten ostädad när nästa person flyttar in leder det till att du måste bekosta städning av en städfirma.